Qui som

Misió

Dissenyar i desenvolupar un sistema de suports centrats en la persona, que incloguin totes les seves necessitats, coordinats i orientats en els resultats, que serveixin perquè la persona prengui bones decisions, sempre tenint en compte el context que l’envolta i defensant els seus drets dintre d’un marc de compromís per la igualtat d’oportunitats.

Visió

Ser una entitat referent en promoure el benestar i la inclusió de les persones amb trastorn del desenvolupament intel·lectual (TDI) a través del sistema de suports, que es distingeixi per la seva bona praxis i gestió.

Valors

Compromís, Professionalitat i Responsabilitat

Qualitat dels serveis

Innovar i Millorar

Cooperació i Coordinació

Coneix la nostra història

Fundació Rosella anys 60 - Escola Rosella Sarrià

1967

L’Escola Rosella va ser creada l’any 1967 a Barcelona, amb la finalitat de donar servei a les persones amb disminució psíquica.

1984

Ubicada al barri de Sarrià, l’any 1984 es va traslladar a l’actual centre a Castellví de Rosanes, al barri Miralles.

Edifici Fundació Rosella en Castellví de Rosanes
Fundació Privada Rosella en els anys 90

1991

El 22 de maig del 1991, l’Escola Rosella es va constituir com a S.C.C.L (Societat Cooperativa Catalana Limitada), i es va registrar en el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya en el “Grup de cooperatives de treball associat”.

1993

L’any 1993, l’Escola Rosella va passar a formar part de la xarxa de centres subvencionats de la Generalitat. I en aquesta dècada es crea el Centre Ocupacional.

Col.labora amb Fundació Privada Rossella
Fundació Privada Rosella en els anys 2000 - Reodelació i ampliació del centre

2000

A començament de l’any 2000, comença una remodelació a la casa per ampliar el número de places en 17 i en una durant el 2001, quedant un total de 50 places a llar residència. També s’amplia en el 2004 el número de places al Centre Ocupacional amb un total de 19 places per usuaris/-es externs/-es, de les poblacions del voltant, quedant un total de 69 places. L’any 2008 es va constituir la Fundació amb la finalitat de ser una entitat continuadora de l’Escola Rosella SCCL. Aquesta continuació va ser efectiva a partir del mes de desembre de l’any 2010.

2017

L’any 2017, la Fundació Privada Rosella va celebrar 50 anys de vida, donant suport i acompanyant a persones amb trastorn del desenvolupament intel·lectual.

Festa de 50 anys de Fundació Privada Rosella

Descobreix el nostre edifici

Edifici Fundació Privada Rosella
Fundació Privada Rosella - Entitat sense ànim de lucre

Antic convent de Miralles del s. XII

La Fundació està ubicada a l’Antic convent de Miralles  del s. XII,  declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en la categoria de monument històric.

Situat entre dos torrents, el dels Àngels i el de la Torre del Cavaller de Lloselles, al marge dret del riu Anoia i al peu de l’antic camí de Martorell a Sant Sadurní d’Anoia.

Del convent de Miralles es té constància documentada des del 1198 encara que els historiadors locals consideren que té origen romà per la seva ubicació prop de la Via Augusta. El casal de Miralles tingué com a primer edifici una fortalesa o edificació de planta quadrada, dels segles IX o X, la qual es va fer sobre una base romana. Sobre aquesta fortalesa, als segles xiii i xiv, es va bastir un casal gòtic.

El 1210 la quadra de Miralles pertanyia a Guerau Alemany de Cervelló i a la fi d’aquesta centúria a Bernat de Miralles —mort el 1311—, el seu sarcòfag gòtic i el  de la seva mare, Alamanda, es conserven actualment al Museu Municipal de Martorell.

El convent agustí de Domus Dei (Casa de Déu) de Miralles fou fundat a iniciativa de Bertran Nicolau que pertanyia a l’orde de Sant Agustí i que va ser un dels grans benefactors del seu temps.  I el casal fou adquirit el 1414 pels agustins a Guillem Codorniu que llavors era el seu propietari. La comunitat va continuar en aquest lloc fins la desamortització (1835).

Història edifici Fundació Privada Rosella

Seu de la Fundació Privada Rosella

La propietat del convent, des del 1843 passa per diferents famílies Margarit, Salaet, fins arribar a la família Piquet els quals traslladen l’escola Rosella a les instal·lacions del convent i a l’actualitat és la seu de la Fundació Privada Rosella que dona atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.

El conjunt del convent, comprèn diverses edificacions, el nucli principal del qual està construït dins l’estructura d’un castell gòtic del segle XIII, amb ampliacions del segle XVIII, que inclouen una nova església barroca.

Un alt valor històric

Segons la Generalitat, el monument té “un alt valor històric” tenint en compte que es conserva totalment i que presenta poques modificacions des del segle XV.

Destaquen  les pintures murals de l’antiga capella gòtica que converteixen l’edifici “en un monument excepcional” atès que no hi ha gaire exemples conservats de l’època. Es tracta d’un conjunt pictòric pràcticament inèdit, realitzat a principis del segle XV, una etapa sense gaires exemplars conservats i que presenta una qualitat notable per l’homogeneïtat del conjunt i amb elements clarament italianitzants”.

Pintures murals històriques en Fundació Privada Rosella
Patronat Fundació Privada Rosella

Patronat

El Patronat és el màxim òrgan de la Fundació i li correspon: la representació de la Fundació, l’administració dels béns i drets que integren el seu patrimoni, la direcció de les activitats per al compliment de la seva finalitat, així com disposar de tots els mecanismes que preveu el marc legislatiu per consolidar i assegurar, amb total garantia el futur de les Persones amb Trastorn del Desenvolupament Intel·lectual (TDI).

El Patronat es reuneix en sessió ordinària quatre vegades a l’any i, en sessió extraordinària, sempre que el president ho consideri oportú, per iniciativa pròpia o a petició d’una quarta part dels seus membres.

Funcions del patronat

Determinar la missió i objectius de la Fundació

Planificació efectiva de les seves activitats

Compliment dels fins fundacionals

Administració dels béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació

Determinar i donar seguiment als plans i programes a desenvolupar per part de la Fundació

Representació de la Funció davant tercers

La Junta Directiva de Patronat

President

Sr. Juan Carlos Piquet i Palau

Secretari

Josep Mª. Nubiola de Palacio

Tresorer

Antoni Canals i Coll

Vocals

Dolors Ferret i Quesada, Miguel López Linde, Silvia Carrillo Gómez, Cecilia Boladeras Iglesias, i Sergi Busquets i Lara

Equi Humà de la Fundació

Preguntes freqüents

Si vols treballar a Fundació Privada Rosella, envia’ns el teu CV al nostre correo electrònic administracio@fundacioprivadarosella.com i t’inclourem a la nostra bossa de treball.

Si ens vols conèixer i compartir amb nosaltres grans moments, envia’ns un missatgea través del formulari de contacte o truca’ns i ens posarem en contacte amb tu.

La nostra Entitat, col·labora amb Instituts i Centres on s’imparteixen Cicles Formatius, oferint places per poder realitzar pràctiques. El que s’ha de fer es comunicar al/la tutor/-a que es vol fer les pràctiques al nostre centre i ell/ella es posarà en contacte amb nosaltres.

 

La Persona amb Discapacitat ha de tenir realitzada l’orientació a servei residencial i s’ha de tenir presentada la sol·licitud d’accés a servei residencial per Persones amb Discapacitat, al Departament de Drets Socials.

En cas de que hi hagi una vacant a la nostre entitat, es realitza una entrevista amb la família i la persona interessada i si compleix els requisits per omplir la plaça, es comunica al Departament perquè doni el seu vistiplau.

Si ella té la valoració per l’orientació a serveis d’atenció diürna i sociolaborals per a persones amb discapacitat, fem una entrevista i si tenim una vacant per l’orientació que ella tingui, podria omplir la plaça, si el Departament dona el vistiplau. En cas de no estar realitzada la valoració, s’ha de presentar al departament de Drets Socials la sol·licitud i esperar a rebre la resolució per tal de que pugui sol·licitar la plaça.

Ens pots ajudar a donar un millor servei als nostres usuaris?

Fundació Privada Rosella en els anys 90

Cada persona es única i diferent, per la seva trajectòria viscuda, per la seva situació present i pels seus dessitjos futurs.