Centre Ocupacional

Centre Ocupacional Fundació Privada Rosella
Activitats de jardineria al Centre Ocupacional de Fundació Privada Rosella

Atenció global i especialitzada

El Centre Ocupacional dóna atenció global i especialitzada a Persones amb Discapacitat Intel·lectual i/o Trastorn del Desenvolupament que no poden fer activitats productives, però sí duen a terme diferents tallers: brigada de neteja, hort, creació de llibretes, agendes, àlbums, photocalls, paper reciclat, elaboració de sabons, realització de clauers. Aquestes tasques ajuden a desenvolupar, mantenir i potenciar les capacitats individuals i són complementades  amb activitats d’ajustament personal  (activitat física, taller de memòria i activitats cognitives, pintura, ordinadors, debats….) per millorar l’autonomia personal i social, es a dir, la seva Qualitat de Vida.

El Centre Ocupacional té una capacitat registral de 71 usuaris.

L’horari que ofereix és de dilluns a divendres de 8:30 a 16:30h. I es tanca per Setmana Santa, a l’Agost, per Nadal i els festius anuals.

Tipus de serveis

Els serveis que ofereixem són:

Servei Ocupacional d’Inserció (S.O.I)

És una alternativa a la integració laboral d’aquelles Persones amb Discapacitat Intel·lectual i/o Trastorn del Desenvolupament que, tot i que tenen aptituds laborals i productives, encara no es poden incorporar als centres especials de treball per manca de formació laboral o d’oferta de treball. Per tant, aquest servei esdevé un pas intermedi entre els centres ocupacionals i els centres especials de treball.

Servei de Teràpia Ocupacional (S.T.O)

Des de l’àmbit dels serveis socials a la integració de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual i/o Trastorn del Desenvolupament que no poden incorporar-se al sistema de treball ordinari, quan no poden assolir un nivell de productivitat suficient.

Degut a que al Centre Ocupacional  en el servei de STO, ha augmentat el número d’usuaris en procés d’envelliment, s’ha creat un Grup d’Envelliment on adaptarem molt més les activitat a les edats, les habilitats i les capacitats, per donar una atenció més adequada a les necessitats d’aquells/-es usuaris/-es que, en el seu procés d’envelliment, pateixen: un augment del malestar físic i/o problemes de salut, una disminució del rendiment general, un augment dels problemes de conducta i/o agudització dels trets de personalitat, una disminució de la relació amb els companys, un augment de la possibilitat de desenvolupar demències i una inestabilitat emocional.

Servei de Teràpia Ocupacional amb Auxiliar (S.T.O Aux.)

Per les persones amb grans necessitats de suport i que no poden realitzar una activitat ocupacional. Amb elles es realitzaran activitats més terapèutiques, millorant el manteniment de les habilitats i capacitats dels usuaris en les àrees: funcional, cognitiva, motora emocional i participació comunitària.

Treball d'hort al Centre Ocupacional de Fundació Privada Rosella

Penses que ens pots ajudar? O et podem ajudar nosaltres?

Activitats i treball d'estimulació cognitiva al Centre Ocupacional de Fundació Privada Rosella

Cada persona es única i diferent, per la seva trajectòria viscuda, per la seva situació present i pels seus dessitjos futurs.