Política de Privacitat

1-QUI ÉS EL RESPONSABLE DE TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

El Responsable del tractament de les teves dades personals i titular de la pàgina web  www.fundacioprivadarosella.com  és la Fundació Privada Rosella, amb domicili situat a c/Del convent 26. Castellvi de Rosanes (Barcelona) i CIF: G64813223. Dades Registrals: Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, (en endavant,  La Fundació). 

La Fundació ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a complir amb les exigències de la vigent normativa de protecció de dades, especialment el Reglament General de Protecció de dades d’UE i la Llei Orgànica de protecció de dades i garanties digitals.

Dades de Contacte de La Fundació en matèria de protecció de dades: privacitat@fundacioprivadarosella.com.

2- AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS?

1-Tipus de dades personals que tractem

1. General. Podem recopilar i processar les següents categories de dades personals:

a. Nom, tractament, gènere. També podem tractar categories especials de dades, especialment dades relatives a informes o historial mèdic dels nostres usuaris.

b. Dades de contacte, compte corrent personal, incloent l’adreça, el número de telèfon, CIF i la adreça de correu electrònic dels familiars o tutors dels nostres usuaris.

c.  Informació inclosa en les seves peticions

d. Imatges dels nostres usuaris participant en qualsevol de les nostres activitats en cas de que tinguem el seu consentiment, o del seus tutors o familiars,  per publicar-les al nostre web o a ales nostres XXSS.

e. Informació continguda al CV dels candidats o treballadors de la Fundació.

f. Informació recopilada quan utilitzes els nostres llocs web i altres mitjans digitals, en el seu cas.

g- Quan visites els nostres llocs web, podem registrar la seva adreça IP, tipus de navegador, sistema operatiu, lloc web d’origen i comportament de navegació de web.

h. Informació relativa a xarxes socials.

Depenent dels teus ajustos de xarxa social podem rebre informació del teu proveïdor de xarxa social. Per exemple, quan s’identifica amb un compte de xarxa social per a utilitzar els nostres serveis, podem rebre el teu perfil de xarxa social incloent dades de contacte, interessos i contactes. Per a més informació de les dades personals que rebem del teu proveïdor de xarxa social i com modificar la configuració, consulta el lloc web i la política de privacitat del teu proveïdor de xarxa social i Informació que tries compartir amb nosaltres.

Pots triar compartir informació amb nosaltres, per exemple, en deixar-nos un comentari a Facebook compartir dades al fer una consulta, completar, o enviar dades per apuntar-te a alguna activitat o a un esdeveniment.

2-Les teves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

a)    Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.

b)   Gestionar els serveis i prestacions que donem als nostres usuaris.

b) Contactar amb tu per motiu de negociacions contractuals i per a tramitar les teves consultes.

c) En cas de formalitzar contractes amb la nostra Fundació, les dades s’utilitzaran per a tramitar els contractes corresponents.

d) Remetre comunicacions comercials publicitàries per email, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que el hagis consentit expressament a l’enviament d’aquestes comunicacions comercials per via electrònica. En cas que siguis usuari de  La Fundació o familiar de un usuari,  et podrem remetre  informació comercial relacionada amb els nostres serveis i activitats sense demanar-te consentiment previ.

e) Comunicar-nos amb tu per a respondre a les teves consultes i tramitar, si s’escau, les teves queixes.

f) Comunicar-nos amb tu per a obtenir la teva opinió sobre el servei prestat o la qualitat dels nostres serveis.

g) Igualment, les dades recollides durant la teva navegació es tractaran amb l’objectiu de proporcionar accés als continguts en línia de la web, així com atendre les sol·licituds de les usuàries de la web, portar un registre d’estadístic de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc.) a l’efecte de que ens faciliti desenvolupar millors serveis i prestacions, optimitzar la nostra oferta i, proporcionar un servei d’atenció més eficaç i millorar el disseny i el contingut dels nostres llocs web.

h) Les dades usuaris, treballadors i dels proveïdors de la Fundació seran tractades, dins de la relació contractual que les vincula amb nosaltres, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

i) Objecció o revocació. Pots objectar o revocar el teu consentiment per a rebre comunicacions de màrqueting en qualsevol moment seguint les instruccions en la comunicació de màrqueting pertinent o contactant amb nosaltres a través del nostre correu privacitat@fundacioprivadarosella.com.

j) En cas d’emplenar algun dels formularis previstos en la nostra web o en qualsevol altre mitjà serà necessari facilitar determinades dades personals, les quals es tractaran per a la finalitat per a la qual se sol·liciten.

k) Les dades personals de les nostres empleades i els membres de la Junta seran utilitzades per la gestió dels recursos humans de  La Fundació, per al compliment de les obligacions laborals i contractuals corresponents.

D’acord amb la LSSICE, l’informem que  La Fundació no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail si no té la legitimació necessària. En qualsevol cas, sempre tindràs la possibilitat de retirar el seu consentiment per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les teves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites a aquesta Política excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les teves dades mai seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les mateixes.

3- QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

La base legal que legitima el tractament de les teves dades personals és el teu consentiment exprés atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites i que se sol·licitarà en el moment que ens sol·licitis informació, o bé marcant la casella corresponent a l’hora de recollir les teves dades en qualsevol dels nostres formularis de recollida de dades personals.

En cas que es produeixi una relació comercial o contractual entre la usuària, proveïdor, membre de la Junta o empleada i  La Fundació, la base legal que legitimarà el tractament de les teves dades personals serà l’execució de la relació contractual que s’haurà generat, així com, en el seu cas, el compliment de les corresponents obligacions legals.

En cas que no ens facilitis les teves dades personals o en cas de no acceptar la present política de privacitat,  La Fundació no durà a terme el tractament de les teves dades personals, però també podrà suposar la impossibilitat de rebre informació dels serveis de  La Fundació o, en el seu cas, de perfeccionar la teva relació contractual amb  La Fundació.

Informació comercial.

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de  La Fundació.

En cas que ens facilitis les teves dades personals i acceptis la present política de privacitat, estaràs consentint expressament al fet que  La Fundació  realitzi les següents activitats i/o accions, tret que indiquis el contrari:

– L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en contestació a la teva petició d’informació per qualsevol mitjà que ens hagis facilitat.

– L’enviament de qualsevol informació, inclosa la informació comercial sobre notícies, novetats, fires, activitats , etc. i tota aquella informació relacionada amb les nostres activitats i relacionada amb els els serveis contractats.

Els mitjans habilitats per  La Fundació per a comunicar-se amb sòcies i usuàries i altres afectats són els correus electrònics d’atenció a usuàries, sòcies i tercers,  facilitats en la nostra web.

Currículums

En el cas que ens enviïs el teu CV a  La Fundació per iniciar un procés de selecció de personal, t’informem que les dades aportades seran tractades per a fer-te partícip dels processos de selecció que pugui haver-hi, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant en  La Fundació.

T’informem que el teu CV i les dades que contingui, en cas de que l’enviïs per una selecció de personal, es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-te un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitges continuar participant en els processos de selecció de que hi pugui haver a  La Fundació, et preguem que ens remetis novament el teu currículum.

No obstant això, en cas que siguis contractada per  La Fundació, el teu CV serà conservat, juntament amb la resta del teu expedient laboral mentre es mantingui la teva relació contractual amb La Fundació.

 

En qualsevol cas, només acceptarem el teu CV si ens l’envies electrònicament, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos o lliurats en paper. En cas de produir-se alguna modificació en les teves dades, et preguem que ens ho comuniquis per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir les teves dades degudament actualitzades.

4- ¿QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran durant el temps necessari per a gestionar la informació que ens sol·licitis, així com per a gestionar l’ingrés del usuari a la Residencia  i la seva participació en les seves  les seves activitats, plans o programes o per al compliment de qualsevol contracte que es generi entre  La Fundació i tercers. En el cas que tinguem les teves dades identificatives a la nostra base de dades per a l’enviament d’informació comercial, es conservaran mentre es mantingui la base legal necessària que legitima la seva conservació i ús. Podràs demanar la supressió de les teves dades en qualsevol moment amb la finalitat de no rebre informació comercial.

Una vegada les dades hagin complert les necessitats per les quals van ser recollits els esborrarem definitivament. No obstant això, conservarem les teves dades més temps en cas que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Igualment, podrà ser necessari conservar-les durant el temps necessari per a la prescripció de les responsabilitats legals que es generin.

Les dades que ens facilitis per a iniciar un procés de selecció es conservaran durant un termini màxim d’un any. Posteriorment si no t’has incorporat a  La Fundació o no estàs dins d’un procés de selecció seran eliminades i no conservarem còpia.

Les dades personals dels nostres treballadores seran conservats durant el temps que duri la seva relació laboral amb  La Fundació i posteriorment durant els terminis previstos legalment.

5- A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES?

Les seves dades personals s’inclouran a la base de dades de la FUNDACIO PRIVADA ROSELLA. Dins de la nostra organització les teves dades personals seran tractats pel personal degudament autoritzat, i, si fos necessari o pràctic per a complir amb les finalitats indicades anteriorment, podran ser tractats, en determinats casos, per tercers.

Aquests tercers destinataris als qui poden comunicar-se les teves dades personals són els següents:

a. Tercers considerats encarregats del tractament, com a proveïdors informàtics, consultors i assessors o uns altres.

b. Entitats i Autoritats amb la finalitat de complir amb les obligacions jurídiques i reglamentàries, així com els requeriments de les autoritats policials, o. en cas de demanar ajuts o subvencions.

c. Altres proveïdors als quals, en el seu cas, puguin cedir-se les seves dades personals, per al nostre normal funcionament com a institucions financeres, asseguradores o altres Associacions o Fundacions.

d. En cas de que donis el teu consentiment exprés per publicar imatges del usuari, participant a les nostres activitats, al nostre web o XXSS.

 

En qualsevol cas, tots ells hauran signat, amb caràcter previ, el corresponent compromís de confidencialitat conforme a la vigent normativa de protecció de dades personals o estaran sotmesos al deure de secret professional exigit per la normativa sectorial que els afecti.

6.- QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ENS FACILITES LES TEVES DADES ?

Si desitja exercir els drets que la normativa de protecció de dades li atorga, si us plau, enviï’ns un e mail a la següent adreça privacitat@fundacioprivadarosella.com posant en l’assumpte el dret que vol exercitar i adjuntant còpia del seu document nacional d’identitat o passaport o bé enviant el mateix contingut per correu postal a l’adreça que figura al primer punt d’aquesta política.

Els Drets que la normativa vigent reconeix i que, si escau, pots exercir són:

Dret d’Accés a les dades:

Tens dret al fet que el Responsable del tractament et comuniqui si s’estan tractant o no les teves dades personals, i en cas que es confirmi el tractament, possibilitarà el teu accés facilitant-te la següent informació:

-Les finalitats del tractament.

-Les categories de dades de què es tracti.

-El termini o criteris de conservació de les dades.

Dret de rectificació de les dades:

Tindràs dret al fet que el Responsable del tractament rectifiqui les teves dades quan resultin inexactes o incompletes mitjançant una declaració rectificativa addicional.

Dret de Supressió de les dades:

La interessada tindrà dret al fet que el Responsable del tractament suprimeixi les seves dades, quan:

-El tractament sigui il·lícit.

-La interessada hagi retirat el seu consentiment.

-Ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats per als quals van ser recollits o tractats.

-La interessada hagi exercit el dret d’oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.

-Les dades hagin de suprimir-se per a complir una obligació jurídica del Responsable de tractament.

La interessada no tindrà dret al fet que el Responsable de tractament suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:

-Per a exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació.

-Per a complir una obligació jurídica del Responsable de tractament.

-Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

-Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a finalitats de recerca històrica, estadística o científica.

Dret de Portabilitat de les dades:

Té dret a que el Responsable de tractament transmeti les seves dades a un altre Responsable del tractament o a la mateixa interessada, mitjançant un format estructurat d’ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats i es basi en:

-El consentiment de la interessada per a finalitats específiques.

-L’execució d’un contracte o precontracte amb la interessada.

El dret a la portabilitat de dades no s’aplicarà quan:

-Sigui tècnicament impossible la transmissió.

-Pugui afectar negativament els drets i llibertats de tercers.

-El tractament tingui una missió d’interès públic fonamentat en la legislació vigent.

Dret de Limitació del tractament:

La interessada tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable de tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es basi en:

-Màrqueting directe.

-Elaboració de perfils.

-Interès legítim del Responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de l’interessat, especialment si és un nen.

-Recerca històrica, estadística o científica, tret que el tractament sigui necessari per motius d’interès públic.

Encara que la interessada s’oposi al tractament de les seves dades, el Responsable podrà continuar tractant-los sempre que l’interès legítim del Responsable imperi sobre els interessos o els drets i llibertats de la interessada en un procediment judicial que el justifiqui.

El Responsable haurà d’informar la interessada del dret a oposar-se al tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altra informació, en el moment de la primera comunicació.

Dret d’oposició:

És el dret al fet que no es dugui a terme el tractament d’aquests o se cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrència d’un motiu legítim i fundat, referit a la seva concreta situació personal, que ho justifiqui, i sempre que una Llei no disposi el contrari.

Dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils:

La interessada tindrà dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils la finalitat dels quals sigui adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:

-Rendiment professional.

-Situació econòmica.

-Salut.

-Preferències o interessos personals.

-Fiabilitat.

-Comportament.

-Ubicació o moviments de la persona.

Quan l’elaboració de perfils es basi únicament en un tractament automatitzat:

-La interessada tindrà dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pugui produir-li efectes jurídics que l’afectin significativament.

-La interessada tindrà dret a obtenir la intervenció humana per part del Responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha estat autoritzat mitjançant:

-El consentiment explícit de la interessada.

-Un contracte entre el Responsable i la interessada.

No s’aplicarà al dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a conseqüència de la mateixa estigui autoritzada mitjançant:

-El consentiment explícit de la interessada.

-Un contracte entre el Responsable i la interessada.

 

-Un tractament fonamentat en la legislació vigent.

7-RECLAMACIÓ DAVANT L’AUTORITAT DE CONTROL:

En cas que consideris que  La Fundació ha vulnerat algun dels teus drets protegits per la normativa de protecció de dades personals o que aquesta ha violat qualsevol obligació en matèria de protecció de les Dades Personals, tens el dret de presentar reclamació a l’autoritat de control competent que a Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades situada al Carrer Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.

Tel. 901 100 099 – 912 663 517

 

Igualment pots presentar una reclamació electrònica a través de la seu electrònica que està disponible en la seva pàgina web https://www.aepd.es/.

8-LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

La present política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Igualment es regeix per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Igualment, la nostra pàgina web es regeix per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

 

Qualsevol disputa que sorgeixi d’assumptes relacionats amb aquest lloc web estarà subjecta exclusivament a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona.

9-INFORMACIÓ ADDICIONAL

-XARXES SOCIALS (POLÍTICA PRIVACITAT)

T’informem que La Fundació té presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que ens segueixen a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de  La Fundació es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

 La Fundació tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que  La Fundació consideri inapropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix,  La Fundació es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de  La Fundació, podent-li enviar informació del seu interès.

En tot cas, si remets informació personal a través de la xarxa social,  La Fundació quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, devent la usuària en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT:

 

Les dades que ens facilitis es tractaran de manera confidencial.  La Fundació ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

10-ACTUALITZACIÓ

 

Aquesta Política de privacitat s’ha actualitzat per última vegada al octubre de 2023 però podrà actualitzar-se en qualsevol moment. Et recomanem que la consulti cada vegada que accedeixis a la nostra pàgina per si ha sofert alteracions.